Slovo úvodem

Slovo úvodem

Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice

Drazí přátelé,

již čtvrtý ročník Týdne Francie, který se letos uskuteční v Praze od 14. do 25. června 2017, má jasný cíl: zdůraznit důležitost vztahů, které se rozvíjejí mezi Francií a Českou republikou v oblasti hospodářství, kultury i francouzského „umění žít“. Tyto společné momenty nám umožní poznat některé nejvýznamnější tvůrce těchto vzájemných vztahů, ať už z řad podnikatelů nebo umělců. Zároveň budeme společně, Francouzi a Češi, svědky některých slavnostních událostí – mám na mysli především Předání Cen Francouzsko-české obchodní komory v oblasti ekonomických vztahů, ale také neformální a přátelská setkání, kterými budou například Francouzský trh nebo Den hudby. Tento jedinečný týden vám zároveň umožní objevit francouzské a frankofonní kavárny, bary, restaurace, obchody a kulturní instituce v Praze. Ať už jsou vaše preference jakékoliv, rádi vás přivítáme všude tam, kde bude čtvrtý ročník Týdne Francie oslavovat francouzsko-české přátelství.

Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice

 

 

Constantin Kinský, Prezident Francouzsko-české obchodní komory

kinský, foto Tomáš Kvapil, HN

Drazí přátelé,

v letošním roce se dočkáme čtvrtého ročníku Týdne Francie. Čtyři roky, to už je téměř tradice!

V otevřeném a nestálém světě, v čase „tvořivé destrukce“, jak uvádí Schumpeter, je letošní rok význačný důležitými volbami, které podněcují debaty v obou našich zemích – i jinde – , debaty, které budou trvale směřovat politiky, zatímco je Evropa zmítána mezi odstředivými a dostředivými silami.

Naší rolí, jakožto podnikatelů, je respektovat a podporovat odstředivé síly, pokud jsou legitimní, demokratické a efektivní. Jsou jimi „princip subsidiarity“, „dekoncentrace“, „decentralizace“ či „rozpočtování s nulovým základem“, jelikož umožňují dát do pořádku zastaralé nebo neefektivní praktiky a politiky, zvláště týkají-li se poslání a fungování veřejné moci. Naší rolí je také omezit dostředivé síly pouze na principy, které stojí v základech našeho společného úspěchu: volný pohyb zboží, služeb a osob uvnitř ubránitelných hranic, ve spravedlivém a bezpečném společném prostoru, sdílení prostředků a harmonizace norem tam a pouze tam, kde dávají smysl… Adaptace projektu společenství našich zemí a Evropy bude možná a životaschopná pouze tehdy, bude-li respektovat, regulovat a řídit složitou rovnováhu mezi těmito kohezivními a expanzivními silami, tedy pokud bude ukotvena v  umění žít pospolu, které ji legitimuje a obohacuje.

Týden Francie tudíž není pouhopouhý „týden obchodu“: oslavujeme především toto umění společného soužití, k němuž jsme tolik připoutáni a které je zároveň podmínkou a smyslem naší podnikatelské práce. Právě proto zahrnuje program Týdnů Francie nejen akce s cílem propagace francouzských produktů a služeb, ale také politická témata s debatami dotýkajícími se otázek dopravní infrastruktury, bohaté kulturní události a oslavu významných úspěchů, pokud jde o firemní inovace. Také proto Týden Francie spojuje síly a iniciativy našich společností se silami Ambasády, Business France, Francouzského institutu a četných francouzských a českých partnerských firem a institucí.

Chtěli bychom, aby byl Týden Francie přizpůsoben obrazu těch, pro něž koneckonců pracujeme, generacím Y a Z, jež jsou budoucími občany a již současnými spotřebiteli: štědrými, otevřenými, důvěřivými, podnikavými a zodpovědnými…

Domácí trh nás všech, to je Evropa. A Evropa je především úchvatnou společnou aspirací a až posléze komplexem institucí, pravidel a zemí. Doufáme, že bude Týden Francie příležitostí ke sdílení této aspirace a můžeme díky tomu vsadit na společnou a bezpečnou budoucnost.

Srdečně
Constantin Kinský,

Předseda Francouzsko-české obchodní komory